СТАНИ ЧАСТ ОТ НЕЩО ГОЛЯМО

Мисия на неправителствената организация

Да предоставя приятелство, подкрепа и наставничество на деца в риск чрез менторство от страна на по-големи доброволци и развитие на ...

Цели на организацията

Да предоставя възможност на младите хора да участват съзнателно в своето собствено развитие като граждани и да взимат активно участие в цялостното развитие на обществото; да подпомага, създава и адаптира прилагането на ефективни методи за работа с доброволци; да работи за развитието и институционализирането на програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да идентифицира, проучва и интервюира организации и институции, които да домакинстват Програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да обучава и супервизира тези институции и организации как да развиват модела на Програмата; да създава и утвърждава позитивни модели на взаимодействие между деца и младежи в нужда / с дефицити в общуването, със специфични нужди и такива от малцинствата/ и социалната им среда; да обогатява познанията на младите хора по отношение на възможностите за полагане на доброволен труд и активно гражданско участие; да създава и поддържа система за наблюдение на нагласите и нуждите на българската общественост за доброволен труд; да идентифицира области и възможности за осъществяване на ефективен доброволен труд в областта на работа с деца и младите хора.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info